Table 2.

Pseudogene–pseudogene pairs with significant numbers of siRNAs

PseudogenePseudogene
Gene idPaired regionSense RNA expression no.AnnotationGene idPaired regionAntisense RNA expression no.Annotation
Tb927.1.4505627…5828656.4583RHS pseudogeneTb11.v4.0009657…85840.96786VSG pseudogene
Tb927.1.4305630…5831721.9583RHS pseudogene
Tb927.1.3005022–5223484.119RHS pseudogene
Tb927.1.5005019…5220810.7917RHS pseudogene
Tb927.1.2405631…58321810.7917RHS pseudogene
Tb927.1.500466…808114.0RHS pseudogeneTb927.5.4710421…76214.08333VSG pseudogene
Tb927.1.2401031.0.13715.672619RHS pseudogene
Tb927.1.4301091…141396.0RHS pseudogene
Tb927.1.350468…7154.6667RHS pseudogene
Tb927.1.350471…6974.66667RHS pseudogeneTb09.v4.01431…22718.75VSG pseudogene
Tb927.1.500469…6979.0RHS pseudogene
Tb927.1.2401034…12605.672619RHS pseudogene