Table 1

Dental metrics

NN no.ToothB(L)-LM-DKrapina B(L)-L Mean ± SD (n) (10)European Würm Neandertal B(L)-L Mean ± SD (n) (20)European Early Upper Paleolithic B(L)-L Mean ± SD (n)*
16M2 (L)13.310.712.4  ± 1.2 (17)12.3  ± 1.2 (19)12.4  ± 0.9 (29)
31M2 (R)13.110.512.4  ± 1.2 (17)12.3  ± 1.2 (19)12.4  ± 0.9 (29)
33M3 (L)12.710.511.6  ± 1.4 (6)12.0  ± 1.0 (16)11.6  ± 1.3 (24)
50dm2 (R)10.28.510.5  ± 0.7 (11)10.2  ± 0.7 (13)*10.4  ± 0.6 (11)
51P4 (R)9.06.610.8  ± 1.3 (14)9.9  ± 0.6 (20)10.0  ± 0.8 (22)
55I1 (L)6.24.27.7  ± 0.5 (7)7.2  ± 0.3 (11)6.3  ± 0.5 (24)
  • B(L)-L, buccal (labial)–lingual dimension; M-D, mesio-distal dimension. 

  • * Data courtesy of E. Trinkaus.