survival analysis

  • Temporal dynamics of sitting behavior at work
    Pam ten Broeke, Merlijn Olthof, Debby G. J. Beckers, Nicola D. Hopkins, Lee E. F. Graves, Sophie E. Carter, Madeleine Cochrane, David Gavin, Abigail S. Morris, Anna Lichtwarck-Aschoff, Sabine A. E. Geurts, Dick H. J. Thijssen, and Erik Bijleveld
  • DNA methylation markers for diagnosis and prognosis of common cancers
    Xiaoke Hao, Huiyan Luo, Michal Krawczyk, Wei Wei, Wenqiu Wang, Juan Wang, Ken Flagg, Jiayi Hou, Heng Zhang, Shaohua Yi, Maryam Jafari, Danni Lin, Christopher Chung, Bennett A. Caughey, Gen Li, Debanjan Dhar, William Shi, Lianghong Zheng, Rui Hou, Jie Zhu, Liang Zhao, Xin Fu, Edward Zhang, Charlotte Zhang, Jian-Kang Zhu, Michael Karin, Rui-Hua Xu, and Kang Zhang