transcriptomes

 • Phylogenomics and the evolution of hemipteroid insects
  Kevin P. Johnson, Christopher H. Dietrich, Frank Friedrich, Rolf G. Beutel, Benjamin Wipfler, Ralph S. Peters, Julie M. Allen, Malte Petersen, Alexander Donath, Kimberly K. O. Walden, Alexey M. Kozlov, Lars Podsiadlowski, Christoph Mayer, Karen Meusemann, Alexandros Vasilikopoulos, Robert M. Waterhouse, Stephen L. Cameron, Christiane Weirauch, Daniel R. Swanson, Diana M. Percy, Nate B. Hardy, Irene Terry, Shanlin Liu, Xin Zhou, Bernhard Misof, Hugh M. Robertson, and Kazunori Yoshizawa
 • Open Access
  Genomic incompatibilities in the diploid and tetraploid offspring of the goldfish × common carp cross
  Shaojun Liu, Jing Luo, Jing Chai, Li Ren, Yi Zhou, Feng Huang, Xiaochuan Liu, Yubao Chen, Chun Zhang, Min Tao, Bin Lu, Wei Zhou, Guoliang Lin, Chao Mai, Shuo Yuan, Jun Wang, Tao Li, Qinbo Qin, Hao Feng, Kaikun Luo, Jun Xiao, Huan Zhong, Rurong Zhao, Wei Duan, Zhenyan Song, Yanqin Wang, Jing Wang, Li Zhong, Lu Wang, Zhaoli Ding, Zhenglin Du, Xuemei Lu, Yun Gao, Robert W. Murphy, Yun Liu, Axel Meyer, and Ya-Ping Zhang
 • Open Access
  Molecular signatures of plastic phenotypes in two eusocial insect species with simple societies
  Solenn Patalano, Anna Vlasova, Chris Wyatt, Philip Ewels, Francisco Camara, Pedro G. Ferreira, Claire L. Asher, Tomasz P. Jurkowski, Anne Segonds-Pichon, Martin Bachman, Irene González-Navarrete, André E. Minoche, Felix Krueger, Ernesto Lowy, Marina Marcet-Houben, Jose Luis Rodriguez-Ales, Fabio S. Nascimento, Shankar Balasubramanian, Toni Gabaldon, James E. Tarver, Simon Andrews, Heinz Himmelbauer, William O. H. Hughes, Roderic Guigó, Wolf Reik, and Seirian Sumner

  See companion article: